Uddannelse til skorstensfejer

 

Grundforløb

 

H1

 

H2

 

H3

 

H4

 

Dansk E

 

Naturfag F

 

Kedel- og ovnlære

 

Målemetodik

 

Dokumentation, love og bestemmelser

[1á4]

 

Dokumentation, love og bestemmelser

[2á4]

 

Dokumentation, love og bestemmelser

[3á4]

 

Dokumentation, love og bestemmelser

[4á4]

 

 

 

P

R

A

K

T

I

K

P

E

R

I

O

D

E

N

Elteknik

P

R

A

K

T

I

K

P

E

R

I

O

D

E

N

Forebyggende miljøforanstaltninger

P

R

A

K

T

I

K

P

E

R

I

O

D

E

N

P

R

A

K

T

I

K

P

E

R

I

O

D

E

N

 

 

 

Renseteknik

Fyrings- og forbrændingsteknik biobrændsel

[2á3]

Energitjek og kundeservice

[2á2]

 

 

 

Energitjek og kundeservice

[1á2]

Fyrings- og forbrændingsteknik biobrændsel

[1á3]

Fyrings- og forbrændingsteknik biobrændsel [3á3]

Matematik F

 

Brandbekæmpelse

Førstehjælp

Varmt arbejde

 

Kundepleje

 

Skorstensteknik

Fyringsteknik – fossile brændsler

[1á2]

Projekt

[2á2]

Fyringsteknik – fossile brændsler

[2á2]

 

Fyringsteknik

 

 

Målemetodik

[2á2]

Rapportering

Renseteknik

[2á2]

 

 

Lovgivning

 

V/Digitale værktøjer

Målemetodik

[1á2]

Projekt

[1á2]

Skorstensteknik

 

 

 

Tegningsforståelse

[1á2]

Tegningsforståelse

[2á2]

Renseteknik

[1á2]

Elteknik

 

 

 

V/Branchekendskab

Ventilationsteknik

[1á3]

Ventilationsteknik

[2á3]

Ventilationsteknik

[3á3]

Valgfrit specialefag

 

Varmeanlægs-forståelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfrit specialefag

 

Fagrelateret it

 

Valgfrit specialefag

 

Indregulering af ildsteder

 

Valgfrit specialefag

 

Optimering af skorstene

 

Valgfrit specialefag

 

Vådrens - ventilationsteknik