Sidste nyt

Så har vi en ny udgave af Lovsamlingen med en del mindre ændringer.


Tilmeldingerne er også opdateret, både til print og tablet.


Søren Skov, lokal skorstenefejer fra Tønder er ansat i skorstensfejerafdelingen, som afløser for Michael Siwertsen.


Samtidig har vi ansat Hans-Jacob Hansen til undervisning i energiteknisk afdeling


Redaktør: Finn Hansen